Första världskriget

Till varje kapitel hör ett antal övningar.

 1. Börja med att se frågor anpassade för att förbereda innan man ser faktafilmerna.
 2. Efter att du sett faktafilmer kan du testa dina kunskaper med frågorna i del 2.
 3. Till varje kapitel hör också diskussionsfrågor.

Frågor före du sett filmerna

Frågor efter du sett filmerna

Diskussionsfrågor

Diskussionsfrågor


Nazismen

Till varje kapitel hör ett antal övningar.

 1. Börja med att se frågor anpassade för att förbereda innan man ser faktafilmerna.
 2. Efter att du sett faktafilmer kan du testa dina kunskaper med frågorna i del 2.
 3. Till varje kapitel hör också diskussionsfrågor.

Frågor före du sett filmerna

Frågor efter du sett filmerna

Diskussionsfrågor


Andra världskriget

Till varje kapitel hör ett antal övningar.

 1. Börja med att se frågor anpassade för att förbereda innan man ser faktafilmerna.
 2. Efter att du sett faktafilmer kan du testa dina kunskaper med frågorna i del 2.
 3. Till varje kapitel hör också diskussionsfrågor.

Frågor före du sett filmerna

Frågor efter du sett filmerna

Diskussionsfrågor


Sverige 1900-tal

Till varje kapitel hör ett antal övningar.

 1. Börja med att se frågor anpassade för att förbereda innan man ser faktafilmerna.
 2. Efter att du sett faktafilmer kan du testa dina kunskaper med frågorna i del 2.
 3. Till varje kapitel hör också diskussionsfrågor.

Frågor före du sett filmerna

Frågor efter du sett filmerna

Diskussionsfrågor


1945–1989

Till varje kapitel hör ett antal övningar.

 1. Börja med att se frågor anpassade för att förbereda innan man ser faktafilmerna.
 2. Efter att du sett faktafilmer kan du testa dina kunskaper med frågorna i del 2.
 3. Till varje kapitel hör också diskussionsfrågor.

Frågor före du sett filmerna

Frågor efter du sett filmerna

Diskussionsfrågor


1990–Idag

Till varje kapitel hör ett antal övningar.

 1. Börja med att se frågor anpassade för att förbereda innan man ser faktafilmerna.
 2. Efter att du sett faktafilmer kan du testa dina kunskaper med frågorna i del 2.
 3. Till varje kapitel hör också diskussionsfrågor.

Frågor före du sett filmerna

Frågor efter du sett filmerna

Diskussionsfrågor