Första världskriget

Första Världskriget varade 1914–1918. Miljoner människor dog, bland annat i Västfrontens långa skyttegravar. Tyskland fick sen ta på sig hela skulden för kriget.

Upptakten

Kriget och freden

En filmad iscensättning som visar hur första världskriget bröt ut och slutade. Syftet är att kortfattat och övergripande gestalta det första världskriget.


Nazismen

Nazistpartiet kom till makten i Tyskland 1933. Mellan 11 och 17 miljoner dödades i Förintelsen, över 6 miljoner av dem var judar.

Nazismen, ideologi och bakgrund

Nazismen upptrappning

Nazismen Förintelsen


Andra världskriget

Andra världskriget pågick 1939–1945 då Tyskland kapitulerade och USA släppte två atombomber över Japan. Totalt dog runt 60 miljoner människor i kriget

1939-1941

Kriget vänder 1942-1945


Sverige 1900-tal

På hundra år gick Sverige från att vara ett fattigt land till att bli en rik välfärdsstat. Demokrati och jämställdhet växte fram.

1900-1919

1920-1949

1950-1979

1980-nutid


1945–1989

Maktbalansen mellan USA och Sovjetunionen efter 1945 kallades Kalla kriget. Vietnamkriget, månlandningen och starka medborgarrättsrörelser var andra saker som skedde mellan 1946 och 1989.

Kalla kriget

Några/andra konflikter efter andra världskriget

Medborgarrättrörelsen och rymdkapplöpning


1990–Idag

Trots att 50 miljoner människor är på flykt, klyftor mellan rika och fattiga länder ökar och många konflikter pågår, så är det färre som svälter och fler som går i skola idag.

Afrika 1990-nutid

En ny värld 1900-nutid

Mellanöstern 1990-nutid

Europa 1989-nutid och naturkatastrofer